0товарів на суму0 грн.

032 23-00-888

  • 067 67-11-253
  • 050 67-11-253
  • 073 67-11-253
  • 032 23-00-888
0товарів на суму0 грн.

Договір публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією Інтернет-магазину chaspik.ua (надалі по тексту – «Продавець») укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин (надалі по тексту – «Договір»), і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційномй сайті Продавця https://www.chaspik.ua/ (далі -«Інтернет-сайт »).

1.2. Покупець розуміє та безумовно погоджується з тим, що факт оплати ним товару, замовленого у Продавця через Сайт, є свідченням повного і безумовного прийняття Покупцем усіх умов Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1. У цій оферті, якщоконтекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

- «Товар» – речі, які представленні в Інтернет-магазині для продажу;

- «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» – засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом здійснення електронноїугоди. Даний засіб розміщений на веб-сайті https://www.chaspik.ua/;

- «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті;

- «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;

- «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати;

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині Продавця;

- самостійне оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині Продавця;

- оплата Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині Продавця;

- обробка і доставка Замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товарпредставлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

4.2. Кожна позиція Товару може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності Товару на складі менеджер компанії Продавця повідомляє Покупця по телефону або через електронну пошту.

4.4. У разі відсутності Товару Покупець має право: замінити його Товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного Товару або анулювати Замовлення.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Готівкова оплата замовлення
 - Оплата готівкою можлива тільки при доставці товару нашим кур'єром, а також при самовивозі товару. В підтвердження оплати ми видаємо товарний чек.

5.2. Онлайн оплата на сайті інтернет магазину

Для замовлень оформлених через кошик можлива онлайн оплата за допомогою наступних сервісів:

  • Платіжні карти Visa/Mastercard
  • Приват 24
  • Платіжний сервіс Liqpay
  • Цифровий гаманець Masterpass
  • Google Pay
  • Apple Pay

5.3. Безготівковий розрахунок фізичними особами

- Оплату можна здійснити у найближчому відділенні будь-якого банку, після того, як наш менеджер надішле Вам на електронну адресу, або SMS-повідомленням рахунок-фактуру.  Доставка замовлення здійснюється після надходження коштів на наш рахунок. Разом із товаром Ви отримуєте весь пакет супровідних документів на замовлення (рахунок, накладну тощо)

5.4. Безготівковий розрахунок  юридичними  особами

- При оформленні замовлення Юридичним особам потрібно надати свої реквізити (ІПН, назва організації, юридична адреса, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ). Вам буде надіслано рахунок-фактура. Доставка замовлення здійснюється після надходження коштів на наш рахунок.  Разом з товаром надається необхідний пакет документів на замовлення (рахунок, накладну тощо)

5.5. У разі ненадходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати Замовлення.

6. УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Доставка Товарів, замовлених в Інтернет-магазині, здійснюється до складу транспортної компанії, обраної Покупцем. Покупець самостійно отримує замовлений Товар на складі транспортної компанії. ( Доставка і Оплата )

6.2. Разом із Товаром Покупцеві надаються документи, передбачені законодавством України.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Продавець зобов'язаний:

-Передати у власність Покупцеві Товар, що визначений та оплачений ним відповідно до Замовлення;

-Передати Покупцеві супровідні документи;

-На вимогу Покупця надавати інформацію про Товар, передбачену законодавством про захист прав споживачів; 

- Інформувати Покупців про наявність чи відсутність Товару на складі.

7.2. Продавець має право:

-В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем його умов;

-В односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору.

7.3. Покупець зобов'язаний:

-. Своєчасно оплатити Товар та отримати Замовлення на умовах цього Договору.

7.4. Покупець має право:

-Оформити замовлення в Інтернет-магазині;

-Оформити електронний договір;

-Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

-Отримувати інформацію про Товар, передбачений законодавством про Захист Прав Споживачів;

-Бути проінформованим про наявність/відсутність Товару на складі.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання/неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- Змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

-За незначну невідповідність оригіналу кольорової гами Товару, представленого в Інтернет-магазині, що може відрізнятися від виключно через різну кольорову передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей Покупця;

-За зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;

-За затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

-За протиправні, незаконні дії Покупця, вчинені за допомогою доступу до мережі Інтернет;

-За передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

- За протиправні дії третіх осіб.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну своїми діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами. Сторона,   для  якої  склались  форс-мажорні  обставини, зобов'язана терміново повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

8.5. Сторони Продавець та Покупець прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на Сайті https://www.chaspik.ua/.

9.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні оформлення замовлення і подальшої оплати товару Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні законодавства України «Про захист персональних даних».

9.3. Фактичною датою електронної угоди між Сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.4. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.5. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях виконання цього Договору (обробки Замовлення, комунікації з Покупцем, відправлення повідомлень, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та інше).

9.6. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

10. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

11. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА СТРОК ЙОГО ДІЇ

11.1. Електронний Договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію, укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному ч.6 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України. 

Більш детальна інформація про умови використання сайту та інші питання викладено у відповідних розділах: